Kolkputten

Bij de bedrijfspanden zijn gescheiden waterafvoer aangelegd. Het "vuile water" wordt via de riolering afgevoerd; het hemelwater van de daken wordt op de sloten geloosd en het hemelwater vanaf het terrein/parkeerterrein wordt separaat afgevoerd via een afzonderlijk stelsel. Met name deze laatste waterafvoer loopt als regel via kolkputten op het eigen terrein. Het is duidelijk dat hierbij vaak veel zand wordt afgevoerd.