Voorzittersoverleg

De voorzitters van de Eindhovense ondernemersverenigingen hebben jaarlijks regelmatig contact met elkaar over bedrijventerreinoverstijgende onderwerpen. Ook hebben de voorzitters tenminste eenmaal per jaar contact met de verantwoordelijke portefeuillehouder; hetzij op verzoek van de gemeente Eindhoven, hetzij op verzoek van de ondernemers. De voorzitter van OBE neemt deel aan dit overleg.