Gemeente Eindhoven

De accountmanager (de heer P. Vloet) van de gemeente Eindhoven is gesprekspartner van OBE en zal zoveel mogelijk de vergaderingen bijwonen.

Meldingsnummers:
Meldingsnummer klachten:
14 040.
U kunt hier al uw klachten over onregelmatigheden op/in de openbare weg, trottoir, groen etc. melden.

Meldingsnummer lichtmasten:
040-2432222 (Endinet).
Bij vermelden van gebreken en/of schade aan de lichtmasten dient u altijd het lichtmastnummer te vermelden.