Wegen en fietspaden

Het onderhoud en beheer van wegen, trottoirs, fietspaden en straatmeubilair wordt door de gemeente Eindhoven verzorgd. Indien u onregelmatigheden constateert, kunt u dat melden bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Eindhoven 14040, of meldt u dat aan het secretariaat.