Bedrijvenpark Esp is een bijzonder industrieterrein. Bij de oprichting in 2002 zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de eigenaren van kavels/panden op Esp. Bedrijven die zich vestigen op Esp worden daarom via huurcontracten of koopcontracten gewezen op het lidmaatschap van Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Esp (OBE). Eigenaren van panden op Esp zijn via de grondoverdracht en/of koop middels een kettingbeding lid van de vereniging.

Bovendien zijn alle ondernemers (dus ook de huurders) verplicht om de collectieve diensten af te nemen, die door de ledenvergadering worden afgesproken.

 

Wat maakt een lidmaatschap interessant?

  1. Alle eigenaren van panden zijn lid van OBE.
  2. Als huurder kun je allereerst loyaal zijn aan de overige ondernemers op het terrein (je buren!), maar door het lidmaatschap kun je ook meepraten over de aard en de omvang van de collectieve producten!

    Op Esp wil niemand een freerider zijn!!
  1. Als lid van de vereniging kom je in aanmerking voor interessante kortingen:
  • 15% korting op schadeverzekeringen.
  • 20% korting bij Glasvezel Eindhoven.
  • Korting op alarm-opvolging bij Team Beveiliging.
  1. Als lid ontmoet u collega-ondernemers tijdens bedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten en vergaderingen.

Kortom voor leden van OBE is absoluut sprake van een win-win situatie.

 


 

buitenbeter